продовження до ставки

2011-12-22

Кiлькiсть переглядiв: 360

Коментарi

17.72 Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
17.72.2 ВИРОБНИЦТВО ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБIВ СПЕЦIАЛIЗОВАНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ 10%
18 Виробництво одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра
18.1 Виробництво одягу зi шкiри
18.10 Виробництво одягу зi шкiри
18.10.2 ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ЗI ШКIРИ СПЕЦIАЛIЗОВАНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ 10%
18.23 Виробництво спiднього одягу
18.23.2 ВИРОБНИЦТВО СПIДНЬОГО ОДЯГУ СПЕЦIАЛIЗОВАНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ 10%
18.3 Виробництво хутра та виробiв з хутра
18.30 Виробництво хутра та виробiв з хутра
18.30.3 ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБIВ З ХУТРА СПЕЦIАЛIЗОВАНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ 10%
19 Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
19.2 Виробництво галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
19.20 Виробництво галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
19.20.2 ВИРОБНИЦТВО ШКIРЯНИХ ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТА ДОРОЖНIХ ВИРОБIВ СПЕЦIАЛIЗОВАНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ 10%
19.3 Виробництво взуття
19.30 Виробництво взуття
19.30.2 ВИРОБНИЦТВО ВЗУТТЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ 10%
36 Виробництво меблiв; виробництво iншої продукцiї
36.1 Виробництво меблiв
36.11 Виробництво меблiв для сидiння
36.11.2 ВИРОБНИЦТВО СТIЛЬЦIВ ТА СИДIНЬ СПЕЦIАЛIЗОВАНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ 10%
36.12 Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi
36.12.2 ВИРОБНИЦТВО МЕБЛIВ ДЛЯ ОФIСIВ ТА МАГАЗИНIВ СПЕЦIАЛIЗОВАНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ 10%
36.14 Виробництво iнших меблiв
36.14.2 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ВИДIВ МЕБЛIВ СПЕЦIАЛIЗОВАНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ 10%
36.3 Виробництво музичних iнструментiв
36.30 Виробництво музичних iнструментiв
36.30.2 Ремонт, обслуговування та установлення музичних iнструментiв 10%
50 Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт
50.2 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
50.20 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
50.20.2 ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБIЛIВ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ 10%
50.3 Торгiвля автомобiльними деталями та приладдям
52 Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
52.62 Роздрiбна торгiвля з лоткiв та на ринках
52.62.0 Роздрiбна торгiвля з лоткiв та на ринках 10%
52.62.1 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ З ЛОТКIВ 10%
52.62.2 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ НА РИНКАХ 10%
52.7 Ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
52.71 Ремонт взуття та iнших виробiв зi шкiри
52.71.1 Ремонт взуття 10%
52.72 Ремонт побутових електричних товарiв
52.72.1 Ремонт радiотелевiзiйної аудiо- та вiдеоапаратури 10%
52.72.2 Ремонт iнших побутових електричних товарiв 10%
52.73 Ремонт годинникiв та ювелiрних виробiв
52.73.1 Ремонт годинникiв 10%
52.73.2 Ремонт ювелiрних виробiв 10%
52.74 Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
52.74.1 Ремонт i перероблення одягу 10%
52.74.2 РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДIВ 10%
52.74.9 Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 10%
74.8 Надання рiзних послуг споживачам
74.81 Дiяльнiсть у сферi фотографiї
74.81.1 ВИКОНАННЯ ФОТОРОБIТ 10%
74.81.2 ОБРОБЛЕННЯ ПЛIВОК 10%
93 Надання iндивiдуальних послуг
93.0 Надання iндивiдуальних послуг
93.01 Прання, хiмчистка та фарбування
93.01.1 Прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв 10%
93.01.2 Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробiв 10%
93.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10%
93.03 Органiзацiя поховань та надання пов'язаних з ними послуг
93.03.0 Органiзацiя поховань та надання пов'язаних з ними послуг 10%
Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групи, у відсотках розміру мінімальної з/п, встановленої на 1 січня податкового звітного року
КВЕД Найменування Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групи, у відсотках розміру мінімальної з/п, встановленої на 1 січня податкового звітного року
01 Сiльське господарство, мисливство та пов'язанi з ними послуги
01.1 Рослинництво
01.11 Вирощування зернових та технiчних культур
01.11.0 Вирощування зернових та технiчних культур 20%
01.12 Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв
01.12.0 Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв 20%
01.13 Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв
01.13.0 Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв 20%
01.2 Тваринництво
01.21 Розведення великої рогатої худоби
01.21.0 Розведення великої рогатої худоби 20%
01.22 Розведення овець, кiз, коней
01.22.0 Розведення овець, кiз, коней 20%
01.23 Розведення свиней
01.23.0 Розведення свиней 20%
01.24 Розведення птицi
01.24.0 Розведення птицi 20%
01.25 Розведення iнших тварин
01.25.0 Розведення iнших тварин 20%
01.3 Змiшане сiльське господарство
01.30 Змiшане сiльське господарство
01.30.0 Змiшане сiльське господарство 20%
01.4 Надання послуг у рослинництвi i тваринництвi; облаштування ландшафту
01.41 Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту
01.41.0 Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту 20%
01.42 Надання послуг у тваринництвi
01.42.0 Надання послуг у тваринництвi 20%
01.5 Мисливство
01.50 Мисливство
01.50.0 Мисливство 20%
01.50.1 МИСЛИВСТВО, ЛОВЛЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ ДИЧИНИ 20%
01.50.2 НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З МИСЛИВСТВОМ, ЛОВЛЕЮ I РОЗВЕДЕННЯМ ДИЧИНИ 20%
02 Лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги
02.0 Лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги
02.01 Лiсiвництво, лiсове господарство
02.01.1 Лiсiвництво та лiсозаготiвлi 20%
02.01.2 Одержання продукцiї лiсового господарства 20%
02.02 Надання послуг у лiсовому господарствi
02.02.0 Надання послуг у лiсовому господарствi 20%
05 Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги
05.0 Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги
05.01 Рибальство; надання послуг у рибальствi
05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальствi 20%
05.01.1 ЛОВЛЯ РИБИ 20%
05.01.2 ЛОВЛЯ РАКОПОДIБНИХ, МОЛЮСКIВ, ЗБИРАННЯ МОРЕПРОДУКТIВ 20%
05.01.3 НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РИБОЛОВСТВОМ 20%
05.02 Рибництво; надання послуг у рибництвi
05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництвi 20%
05.02.1 ДIЯЛЬНIСТЬ РИБОРОЗПЛIДНИКIВ I РИБНИХ ФЕРМ 20%
05.02.2 НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДIЯЛЬНIСТЮ РИБОРОЗПЛIДНИКIВ I РИБНИХ ФЕРМ 20%
14 Iншi галузi добувної промисловостi
14.1 Добування каменю
14.11 Добування декоративного та будiвельного каменю
14.11.0 Добування декоративного та будiвельного каменю 20%
14.12 Добування вапняку, гiпсу та крейди
14.12.0 Добування вапняку, гiпсу та крейди 20%
14.13 Добування глинистого сланцю
14.13.0 Добування глинистого сланцю 20%
14.2 Добування пiску та глини
14.21 Добування пiску та гравiю
14.21.0 Добування пiску та гравiю 20%
14.22 Добування глини та каолiну
14.22.0 Добування глини та каолiну 20%
14.3 Добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив
14.30 Добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив
14.30.0 Добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив 20%
14.4 Добування та виробництво солi
14.40 Добування та виробництво солi
14.40.0 Добування та виробництво солi 20%
15 Виробництво харчових продуктiв, напоїв
15.1 Виробництво м'яса та м'ясних продуктiв
15.11 Виробництво м'яса
15.11.0 Виробництво м'яса 20%
15.12 Виробництво м'яса свiйської птицi та кролiв
15.12.0 Виробництво м'яса свiйської птицi та кролiв 20%
15.13 Виробництво м'ясних продуктiв
15.13.0 Виробництво м'ясних продуктiв 20%
15.2 Виробництво рибних продуктiв
15.20 Виробництво рибних продуктiв
15.20.0 Виробництво рибних продуктiв 20%
15.3 Перероблення та консервування овочiв та фруктiв
15.31 Перероблення та консервування картоплi
15.31.0 Перероблення та консервування картоплi 20%
15.32 Виробництво фруктових та овочевих сокiв
15.32.0 Виробництво фруктових та овочевих сокiв 20%
15.33 Перероблення та консервування овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань
15.33.0 Перероблення та консервування овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань 20%
15.33.1 ПЕРЕРОБЛЕННЯ ОВОЧIВ ТА ФРУКТIВ 20%
15.33.2 ВИРОБНИЦТВО ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВIВ (КРIМ КАРТОПЛI), ВКЛЮЧАЮЧИ М'ЯСО-РОСЛИННI ТА САЛО-БОБОВI 20%
15.4 Виробництво олiї та тваринних жирiв
15.41 Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв
15.41.0 Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв 20%
15.42 Виробництво рафiнованих олiї та жирiв
15.42.0 Виробництво рафiнованих олiї та жирiв 20%
15.43 Виробництво маргарину та аналогiчних харчових жирiв
15.43.0 Виробництво маргарину та аналогiчних харчових жирiв 20%
15.5 Виробництво молочних продуктiв та морозива
15.51 Перероблення молока та виробництво сиру
15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру 20%
15.52 Виробництво морозива
15.52.0 Виробництво морозива 20%
15.6 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi, крохмалю та крохмальних продуктiв
15.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi
15.61.0 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi 20%
15.61.1 ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА 20%
15.61.2 ВИРОБНИЦТВО КРУП 20%
15.62 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв
15.62.0 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв 20%
15.7 Виробництво готових кормiв для тварин
15.71 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах
15.71.0 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах 20%
15.72 Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин
15.72.0 Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин 20%
15.8 Виробництво iнших харчових продуктiв
15.81 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
15.81.0 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв 20%
15.82 Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання
15.82.0 Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання 20%
15.83 Виробництво цукру
15.83.0 Виробництво цукру 20%
15.84 Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв
15.84.0 Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв 20%
15.85 Виробництво макаронних виробiв
15.85.0 Виробництво макаронних виробiв 20%