Зеленбківська сільська рада

2011-12-08

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження ставок земельного податку

та орендної плати на 2012 рік

Керуючись п.п.35 ч.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , ст. 273,274,286,288 Податкового кодексу України , відповідно технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Зеленьків Зеленьківської сільської ради , виготовленої ДП “ Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” , затвердженої рішенням сільської ради від 23.11.2006 № 6 / 2 , сільська рада вирішила :

І.. 1. Затвердити ставку земельного податку за землі сільськогосподарського призначення по с.Зеленьків на 2012 рік :

рілля

41 е 5037 х 3,2 х 0,1% = 16,12

49 е 3900 х 3,2 х 0,1 % = 12,48

50 е 2925 х 3,2 х 0,1 % = 9,36

51 е 2356 х 3,2 х 0,1 % = 7,54

53 е 5281 х 3,2 х 0,1 % = 16,90

55 е 4468 х 3,2 х 0,1 % = 14,30

56 е 3412 х 3,2 х 0,1 % = 10,92

57 е 2681 х 3,2 х 0,1 % = 8,58

133 е 3981 х 3,2 х 0,1 % = 12,74

209 е 5524 х 3,2 х 0,1 % = 17,68

210 е 4225 х 3,2 х 0,1 % = 13,52

багаторічні насадження

41 е 7036 х 3,2 х 0,03 % = 6,75

49 е 5515 х 3,2 х 0,03 % = 5,29

50е 3423 х 3,2 х 0,03 % = 3,29

51 е 2471 х 3,2 х 0,03 % = 2,37

53 е 5610 х 3,2 х 0,03 % = 5,39

55е 4754 х 3,2 х 0,03 % = 4,56

56 е 3518 х 3,2 х 0,03 % = 3,38

57 е 2758 х 3,2 х 0,03 % = 2,65

сіножаті ,пасовища

53 е , 133 е 1816 х 3,2 х 0,1 % = 5,81

55 е 1536 х 3,2 х 0,1 % =4,92

56 е 1006 х 3,2 х 0,1 % = 3,22

57 е 782 х 3,2 х 0,1 % = 2,50

141 251 х 3,2 х 0,1 % = 0,80

209 е 2011 х 3,2 х 0,1 % = 6,44

210 е 1564 х 3,2 х 0,1 % =5,00

2. Затвердити ставку земельного податку за земельні ділянки під будівлями і спорудами на 2012 рік :

671 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 64,42

5,00 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 48,00

3. Затвердити ставку земельного податку за земельні ділянки комерційного призначення на 2012 рік :

15,98 х 3,2 х 1 % х 10000 = 5113,60

8,75 х 3,2 х 1 % х 10000 = 2800,00

4. Затвердити ставку земельного податку за землі під водним дзеркалом

на 2012 рік :

2,31 х 3,2 х 1 % х 25 % х 10000 = 184,80 грн. / га..

5.. Затвердити ставку земельного податку за земельні ділянки громадського призначення на 2012 рік :

4,93 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1577,60

4,70 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1504,00

3,68 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1177,60

4,05 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1296,00

2,57 х 3,2 х 1 % х 10000 = 822,40

6. Затвердити ставку земельного податку за землі житлової забудови

на 2012 рік :

27,29,30,32,33,34,35,39 7,05 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 67,68

31, 57 6,69 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,22

28,36,38 6,71 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,42

12,13,15,21, 25, 40,47 5,25 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 50,40

26,48 5,36 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 51,46

10,11,14, 16 5,10 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 48,96

18,49,50,52 5,79 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 55,58

20 5,51 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 52,90

19,51 5,62 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 53,95

1 , 3 , 53, 59 3,94 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,82

2,4,6,8 3,86 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,06

54,55 4,04 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 38,78

7. Землі технічної інфраструктури :

3,10 х 3,2 х 1 % х 10000 = 992,00

ІІ. 1. Затвердити ставку орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення на 2012 рік в розмірі земельного податку.

2. Затвердити ставку орендної плати за земельні ділянки під водним дзеркалом на 2012 рік у розмірі : не менше 3 відсотків , не більше 12 відсотків.

3. Затвердити орендну плату за земельні ділянки комерційного призначення на 2012 рік у розмірі : не менше 3 відсотків , не більше 12 відсотків..

4. Затвердити орендну плату за земельні ділянки під господарськими дворами і шляхами на 2012 рік у розмірі : не менше 3 відсотків , не більше 12 відсотків.

ІІІ. Визнати таким , що втратило чинність , рішення сільської ради від 11 січня 2011 року № 4 / 7 “Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати на 2011 рік «.

ІУ. Взяти до відома, що зміни до даного рішення можуть бути внесені у зв»язку з прийняттям коефіцієнта індексації , визначеного законодавством на 2012 рік.

У. Копію даного рішення направити у ДПІ в Тальнівському

районі .

Сільський голова В.Є.Деркач

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Зеленьківської сільської ради "Про затвердження ставок земельного податку та встановлення розміру орендної плати на 2012 рік "

Цей аналіз розроблений на виконання статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Регуляторний орган: Зеленьківська сільська рада.

Розробник документа: Зеленьківська сільська рада

1. Визначення проблеми

Зміна середньої (базової вартості) одного квадратного метра земельної ділянки обумовлює необхідність встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати громадянам:

- за земельні ділянки передані для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на рівні 0,12 гривень за 1 кв.м ;

- за земельні ділянки передані для індивідуального гаражного будівництва на рівні 0,50 гривень за 1 кв.м;

- за земельні ділянки передані для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва на рівні 0,06 гривень за 1 кв.м.

Ставки земельного податку та розміру орендної плати за землю, які визначається зараз, є нижчими за існуючу ринкову ціну та грошову оцінку земель , що не задовольняє інтереси територіальної громади .

Наводячи вищезазначене, виникає негайна потреба розробити та затвердити новий нормативно-правовий акт, який би дозволив встановити порядок нарахування земельного податку та орендної плати за землю, збільшити надходження коштів до сільського бюджету та встановити спрощену процедуру нарахування земельного податку громадянам.

2. Цілі регулювання

Проект рішення спрямований на:

- встановлення та перегляд ставок податку та орендної плати за земельні ділянки громадянам;

- спрощення процедури нарахування земельного податку громадянам;

- збільшення надходження коштів від орендної плати за землю до

бюджету;

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перша альтернатива - збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприпустимою у зв'язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива - прийняття розміру орендної плати на рівні

12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Ця альтернатива є неприйнятною по причині того, що значна частина землекористувачів (орендарів) не зможе сплачувати земельний податок (орендну плату).

4. Механізм та заходи розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу пропонується прийняти сільською радою рішення ради "Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати на 2012 рік ".

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

Прийняття рішення про затвердження ставок земельного податку та встановлення розміру орендної плати за землю у межах села Зеленьків забезпечить, за рахунок збільшення розміру орендної плати, зростання надходжень орендної плати за землю та земельного податку до бюджету.

Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Проект рішення передбачає:

- порядок оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам;

- порядок затвердження ставок земельного податку та розмір орендної плати за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян.

У проекті рішення більш деталізуються і уточнюються ставки земельного податку за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян:

- 0,12 гривень за 1 кв.м. - для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- 0,50 гривень за 1 кв.м. - для індивідуального гаражного будівництва;

- 0,06 гривень за 1 кв.м. - для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва.

Аналіз вигод та витрат

7. Строк дії

Строк дії зазначеного регуляторного акту не обмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

- збільшення надходження коштів до бюджету;

рівень поінформованості громадян з основних положень регуляторного акта;

- кількість громадян, на які поширюється даний проект рішення.

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу

статистичних даних, що включають в себе: надходження до бюджету, кількість громадян, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності, у формі звіту.

Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на кожні 3 (три) роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Сільський голова В.Є.Деркач

Кiлькiсть переглядiв: 145

Коментарi

Сфера впливу

вигоди

витрати

Органи влади

Збільшення надходжень від орендної плати до бюджету за землі, передані:

для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд ;

для індивідуального гаражного будівництва;

- для ведення особистого селянського господарства;

для індивідуального садівництва та городництва.

Не передбачено додаткових витрат

Суб'єкти господарювання

Встановлення порядку оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам.

Збільшення платежів за користування землею

Населення

Покращення благоустрою села

-